Årsmøte referat 01.02.17 (2)

 • Årsmøte for 2016
 • Sted: Klubbhuset.
  Tid: 01.02.2017 kl 18:00
  Oppmøte: 18 medlemmer
  Formann Jan Atle Oa ønsker velkommen og åpner årsmøtet.
 • Valg av møteleder og referent, møteleder Jan Atle Oa og referent Ole Totland
 • Inkalling ble godkjent.
 • Gjennomgang av årsberetning. Godkjent.
 • Gjennomgang av regnskap for 2016. Godkjent. 
 • Medlemskontingent vedtatt ikke endret for 2017, men skal fra neste år sendes ut på email. De som ønsker pr post blir belastet med gebyr.
 • Husk å sende melding til styret om riktig adresse. Se egen sak på nettsiden.
 • Gjennomgang av budsjett for 2017. Godkjent.
 • Valg. 9 medlemmer av styret på valg, av disse har alle sagt ja til gjenvalg.  Valg ble gjennomført etter innstillingen fra valgkomiteen.
 • Det er kommet 2 nye forslag til styret.
 • Forslag om å utrede mulighet for å endre slippen for å kunne ta bredere båter enn i dag. Forslaget nedstemt 8 for 10 mot.
 • Nye dugnadsregler ble foreslått og godkjent, eget punkt blir oppdatert på nettsidene under dugnad.
 • 3 medlemmer ønske å sertifisere seg for å bli slippeansvarlige, slippansvarlige liste vil bli oppdatert så snart de nye er opplærte.
 • Møtet hevet
 • Regnskap og årsmøtedokumenter henger i klubbhuset.