Styremøte 24.11.10

Sted: Klubbhuset
Tid: 24.11.10 kl 19:00
Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Odd Franseth
Bjarne Mælen
Torill Pettersen
Svein Hauge
Jostein Storesund
Bjørn Terje Stokkvik

  • Kort gjennomgang/oppdatering av informasjon om enkelte båtplasser
  • Noe anstrengt økonomi for tiden men dette er normalt for årstiden.
  • Årsmøte er satt til torsdag 13 januar 19:00. Saker til årsmøte må være styret i hende innen årsskiftet.
  • Der kreves vedlikehold/steinfylling/støttemur på deler av moloen da sjøen har vasket ut en del.
  • Siste strømskap (ved slipp) må prioriteres for utskifting.
  • Klubbhuset trenger 2 nye vindu og ny salong.
  • Forslag (for årsmøte) til nye slippepriser for medlemmer uten båtplass: 1300.- + 500.- pr. dag ut over 2 dager. For andelseiere beholdes dagens priser.
  • Medlemmer med båtplass (andelseiere) blir prioritert dersom de fører seg opp på slippelisten før 1. mai.
  • Der skal trykkes opp andelsbevis som skal benyttes for nye medlemmer og eksisterende medlemmer kan få andelsbevis dersom de ønsker det.