Arbeider på molo

Det er midlertidig Forbud mot kjøring og parkering på moloen på dagtid.

I tiden fremover vil det bli foretatt større utbedringer av utsig fra molo, i denne perioden vil all kjøring og parkering på molo på dagtid være forbudt.
Det vil være større lastebiler som trenger ankomst når de har tilgjengelig stein, feilparkerte biler vil bli tauet vekk uten varsel på eiers regning. Nettsiden vil være oppdatert når utbedringer og endringer og når dette er ferdigstilt.