Prisliste

Havneavgift gjestekaiPris
Gjestekai inkludert strøm pr døgn (max 3 døgn) kr 200,- pr døgn betales forskudd
Vipps 79088 eller Gomarina app
Bobil avgift Pris
Parkering til venstre ut mot molo (max 3 døgn).
Det er ikke lov å sette fra seg boss, ei heller koble til strømbokser uten godkjenning.
kr 200,- pr døgn betales forskudd
Vipps 79088 eller Gomarina app
Slipp produktPris
Slipping 2 dager og høytrykkspyler (medlem med båtplass)Kr. 300,- + kr 500,- pr dag utover 2 dager
Slipp 2 dager og høytrykkspyler (andre)Kr. 1300.- + kr 500.- pr dag utover 2 dager
Korte inspeksjoner, propellskift o.l:Gratis for medlemmer med båtplass
Pris for ikke å rydde opp etter seg på slippen:Kr 500.- minimum
MedlemsavgifterPris
Medlemskontingent aktiv (medlemmer med båtplass), inkluderer medlemsskap i KNBF:Kr 550(medl.kont) + 1000.-(årsavgift)/år)+ Dugnadsgebyr kr 1500
– Tillegg for 5 meter båtplass:Kr 100.-/år
– Tillegg for naust:Kr 100.-/år
Medlemskontingent passiv (medlemmer uten båtplass), inkluderer medlemsskap i KNBF. 

Minimum passivt medlemskap kreves for alle tjenester i havna:
Kr 400.-/år
Medlemskontingent passiv (medlemmer uten båtplass), uten medlemsskap i KNBF. 

Minimum passivt medlemskap kreves for alle tjenester i havna:
Kr 200.-/år
Venteliste båtplass (må være passivt medlem i tillegg):Kr 100.-/år

Kjøp av båtplass:
kr 0000.- pr. breddemeter + utliggere
Utliggere (avhengig av type):Kr 0000.- – 00.000.-

Leie av båtplass (4 meter):
Kr 500.-/mnd.
Leie av båtplass (5 meter):Kr 600.-/mnd.
Leie av parkeringsplass for båthenger inkludert fri bruk av utsettingsrampe:Kr 500.-/mnd.
Leie av opplagsplass under 30 fotKr. 400.-/mnd.
Leie av opplagsplass 30 fot og størreKr. 500.-/mnd.
  
Strøm: Grunnet store svingninger i strømpris, oppgis ikke strømprisKr
  
Leie av klubbhus (kun medlemmer):Kr 1000.-/kveld
  
Parkering plass nord (lastebil tilhenger, personbiler etc) kun etter forhåndsavtale på telefon 971 60 601. 1-2 dager med forhåndsgodkjenning er gratiskr 500,- pr mnd.
Tilbakebetaling ved utført godkjent 10 timer dugnad:Kr 1.500.-
Alle medlemmer må jobbe 10 timer dugnad i løpet av sesongen.