Årsberetning 2008

Der er i løpet av året avholdt 5 styremøter i tillegg til årsmøtet.

Der er utført forskjellig vedlikehold på dugnad som:

  • Nedsliping og lakkering av gulv i klubbhuset.
  • Utliggere sjekket og rengjort
  • Flere utliggere skiftet, dels pgs. skade og dels pga. oppgradering med gangvei og større lengde.
  • Opprydding på opplagsplass

Perestranden (området sør for havnen) er planlagt utbygget med boliger og ny båthavn. Styret har satt noen krav til ferdsel gjennom båthavnen, både mht. anleggstrafikk og annen trafikk senere. Styret ser positivt på utbygging av ny båthavn men er avventende i forhold til en eventuell sammenslåing av SBF og ny båthavn. Styret er dog åpen for videre diskusjoner om saken.

Der er satt opp tilsammen 3 webkamera som gir levende bilder fra havnen i tillegg til at der lagres stillbilder på faste intervall.

Bredbånd fra Haugaland Kraft er installert i klubbhuset.

Nettsiden er oppgradert med ny versjon av programvaren og samtidig ble utseendet endret noe.

Ny høytrykkspyler til slippen er innkjøpt.

Der er kjøpt inn nye bord, toler og kjøleskap til klubbhuset.

Der er observert noe mus/rotter i området så vi har inngått avtale med Anticimex om utsetting og vedlikehold av feller.

Der også leiet en person for klipping av gresset i havnen.

I tillegg til vårt eget vakthold har vi videreført avtalen med Securitas som har hatt vakt hele året. Vi har ikke registrert innbrudd eller andre slike uregelmessigheter i løpet av året.

Havfruene har hatt mange kosekvelder i året som gikk og oppfordrer nye havfruer å melde seg.

Arrangementskomiteen har ikke hatt noen arrangement.

Det er i løpet av året kjøpt 2 båtplasser og solgt ingen.

For styret 2008
Svein Hauge