Årsberetning 2009

Det er i løpet av året blitt avholdt 3 styremøter i tillegg til årsmøtet.

Dugnadsoppgaver utført i løpet av året:

  • Sjøhus malt
  • Div. kaireparasjoner og vedlikehold av utliggere.
  • Rydding av uteområdet og garasje.
  • Vedlikehold av lys og vannslanger.
  • Skinnegangen til slippen ble skadet og i påvente av reparasjon er slippvognen delvis demontert for vedlikehold.
  • Der er montert en ny utligger ved servicekaien.

Et nytt webkamera er satt opp på moloen. Dette kan styres via websiden og har vist seg å være flitttig i bruk.

Vaktavtalen med Securitas er videreført som i fjor og det samme gjelder skadedyrbekjempelse ved Anticimex.

Vi har hatt et tilfelle av båtbrann og brannen ble raskt slukket av foreningens medlemmer før brannvesenet ankom.

Der også i år leiet en person for klipping av gresset i havnen.

I løpet av året hat 7 medlemmer solgt sin båtplass, 4 medlemmer har kjøpt og foreningen har tilbakekjøpt 3 båtplasser.

I løpet av året gikk tidligere formann Eric Frette bort, brått og uventet.