Årsmøte referat 01.02.15

 • Årsmøte for 2014
 • Sted: Klubbhuset.
  Tid: 01.02.15 kl17:00
  Oppmøte: 14 medlemmer
  Formann Jan Atle Oa ønsker velkommen og åpner årsmøtet.
 • Valg av møteleder og referent, møteleder Jan Atle Oa og referent Ole Totland
 • Inkalling ble godkjent.
 • Gjennomgang av årsberetning. Godkjent.
 • Gjennomgang av regnskap for 2014. Godkjent. 
 • Medlemskontingent vedtatt ikke endret for 2015.
 • Gjennomgang av budsjett for 2015. Godkjent.
 • Valg. 8 medlemmer av styret på valg, av disse har alle sagt ja til gjenvalg.  Valg ble gjennomført uten endring fra innstilling fra valgkomiteen. Valg godkjent.
 • Det er kommet et forslag til endring av vedtektene, forslaget er: Det skal kun være 1 eier pr båt i havnen, båten skal være registrert og forsikret på den som eier andelsplass i havna. Forslag og endring av vedtekter ble godkjent.
 • Møtet hevet
 • Regnskap og årsmøtedokumenter henger i klubbhuset.