Årsmøte referat 15.02.16 (1)

 • Årsmøte for 2015
 • Sted: Klubbhuset.
  Tid: 15.02.16 kl 19:00
  Oppmøte: 16 medlemmer
  Formann Jan Atle Oa ønsker velkommen og åpner årsmøtet.
 • Valg av møteleder og referent, møteleder Jan Atle Oa og referent Ole Totland
 • Inkalling ble godkjent.
 • Gjennomgang av årsberetning. Godkjent.
 • Gjennomgang av regnskap for 2015. Godkjent. 
 • Medlemskontingent vedtatt ikke endret for 2016.
 • Gjennomgang av budsjett for 2016. Godkjent.
 • Valg. 4 medlemmer av styret på valg, av disse har alle sagt ja til gjenvalg.  Valg ble gjennomført uten endring fra innstilling fra valgkomiteen. Valg godkjent.
 • Det er ikke kommet nye forslag til styret.
 • Møtet hevet
 • Regnskap og årsmøtedokumenter henger i klubbhuset.