Årsmøte 09.03.09

Tid: Mandag 09.03.09 kl 19:00
Sted: Klubbhuset.
Oppmøte: 24 medlemmer.
Formann Jan-Atle Oa ønsker velkommen og åpner årsmøtet.

Valg av møteleder, referent og godkjenning av innkalling:

  • Møteleder: Jan-Atle Oa
  • Referent: Svein Hauge
  • Innkalling, møteleder og referent godkjent.

Årsberetning:

  • Årsberetning ble gjennomgått. Jostein Storesund redegjorde litt status for vei gjennom båthavnen til Perestranden. Veien er regulert inn for mange år siden og er for tiden ikke noe diskusjonstema i kommunen. Veien skal være i kommunal standard.

Regnskap:

  • Regnskapet gjennomgått og godkjent.

Budsjett:

  • Budsjett gjennomgått og godkjent.

Medlemskontingent 2009:

  • Ingen endring.

Forslag:

  • Arrangementskomiteen legges ned. Godkjent.
  • Der settes opp flere webkamera for overvåking i havnen.Nye tydelige skilt for kameraovervåking settes opp. Godkjent.
  • I vedtektene står at båtplassene skal indeksreguleres. Dette har ikke vært gjort regelmessig men prisene oppjusteres nå etter indeks til kr 4.000.- pr meter bredde. Godkjent.

Valg:

Verv Periode På valg Ny
Formann Jan Atle Oa 1 år På valg Fortsetter
Styremedlem Jostein Storesund 2 år På valg Fortsetter
Odd Franseth 2 år På valg Fortsetter
Jostein Hauge 2 år På valg Øyvind Hetland
Torill Pettersen 2 år På valg Fortsetter
Bjarne Mælen 2 år 1 år igjen
Svein Hauge 2 år På valg Fortsetter
Varamedklem Bjørn T Stokkvik 2 år På valg Fortsetter
Valgkomiteen Andor Hetland 2 år 1 år igjen
Sevrin Knutsen 2 år På valg Fortsetter
Kåre Nordbø 2 år På valg Fortsetter
Revisor Ingolf Steensnes 2 år 1 år igjen