Årsmøte 13.01.11 (2)

Sted: Klubbhuset.
Tid: 19:00-20:45
Oppmøte: 20 medlemmer
Formann Jan Atle Oa ønsker velkommen og åpner årsmøtet.

Valg av møteleder, referent og godkjenning av innkalling

Møteleder: Jan Atle Oa
Referent: Svein Hauge
Møteleder og referent godkjent
Innkalling godkjendt.

Årsberetning.

Årsberetningen ble gjennomgått.
Følgende punkter ble lagt til:
2 nye strømskap satt opp.
Der er registrert mye besøk i havnen i løpet av sommeren, mer eller mindre daglig, fra mange land som England, Holland, Danmark og Tyskland.

Regnskap.

Regnskap godkjent.

Budsjett.

Budsjettet godkjent.

Medlemskontingent.

Medlemskontingenten består uendret.

Forslag.

  1. Tidligere årsmøtevedtak om maksimal båtstørrelse på 42 fot er ikke 100% fulgt i praksis. Forskjellige løsninger ble diskutert og medlemmene kom fram til følgende forslag:
    Tidligere vedtak på max. 42 fot opprettholdes men der åpnes for skjønn for større båter dersom der er plass i havnen. De større båtene som allerede er i havnen ligger på disp. fra styret på ubestemt tid. Det til enhver tid sittende styret har fullmakt til å gi dispensasjon. Enstemmig vedtatt.

Valg.

Verv   Periode På valg Ny
Formann Jan Atle Oa 1 år På valg Fortsetter
Styremedlem Jostein Storesund 2 år På valg Fortsetter
  Odd Franseth 2 år På valg Fortsetter
  Øyvind Hetland 2 år På valg Dan Magne Gård
  Torill Pettersen 2 år På valg Fortsetter
  Bjarne Mælen 2 år 1 år igjen  
  Svein Hauge 2 år På valg Ole Totland
Varamedklem Bjørn T Stokkvik 2 år På valg Fortsetter
Valgkomiteen Andor Hetland 2 år På valg Fortsetter
  Sevrin Knutsen 2 år På valg Fortsetter
  Kåre Nordbø 2 år På valg Fortsetter
Revisor Ingolf Steensnes 2 år På valg Fortsetter

Diverse:
Anne-Bjørg Hovda følte seg urettferdig behandlet i forbindelse med dugnad. Hun fikk forklart sin side av saken og ba om å få protokollført sin protest.

Slippeprisen for medlemmer uten båtplass i havnen blir øket kr 1.300.- + kr 500.- pr dag utover 2 dager. Andelseiere har prioritet på slippen i tidsrommet 15.april til 15.juli når de fører seg opp på slippelisten før 15 april. For alle medlemmer økes tredjedagsprisen til kr 500.-. Minner om at om du skal av slippen FØR reservert dato: ring til neste mann på listen slik at han kan komme opp tidligere.

Dugnad: Vi sikter oss inn på 2.5 time dugnad på våren og 2.5 timer til høsten. Dugnadsgebyr tilbakebetales 1.oktober. De som kun har møtt på en dugnad får tilbakebetalt have gebyret. Alle må føre seg opp på dugnadslistene innen 15 april.