Årsmøte 15.01.12

 • Sted: Klubbhuset.
  Tid: 19:00
  Oppmøte: 12 medlemmer
  Formann Jan Atle Oa ønsker velkommen og åpner årsmøtet.
 • Valg av møteleder, Jan Atle Oa og referent Dan Magne Gard
 • Inkalling ble godkjent.
 • Regnskap for 2011 og budsjett for 2012 ble godkjent
 • Medlemskontingent vedtatt ikke endret.
 • Ingen innkomne forslag til styret
 • Valg ble gjennomført uten endring fra valgkomiteen. 4 på valg: Formann Jan Atle Oa, styremedlem Bjarne Mælen, valgkomiteen Andor Hetland og revisior Ingolf Stensnæs.

       Saker som ble tatt opp på møtet:

 • Leiekontrakt med kommunen av anlegget. Noe uvisst når denne utløper, men enighet om ikke foreta oss noe da en regner med en automatisk forlengelse.
 • Det må skiftes en lysstolpe på molo, Jostein Hauge snakker med kommunen.
 • Reparasjon av utsig i molo må utføres, vi må være på hugget om det er gratis / billig stein å få tak i.
 • Miljøkrav for oppsamling av avfall ved slipp kan komme. Jan Atle lager plan om hvordan vi kan håndtere dette.
 • Har hatt henvendelse fra Karmøy Caravan klubb om leie av havnen til bobiltreff,. noe usikker om dette blir, men ingen innvendinger fra årsmøte.