Årsmøte 17.02.13 (3)

 • Årsmøte for 2012
 • Sted: Klubbhuset.
  Tid: 17.02.13 kl19:00
  Oppmøte: 12 medlemmer
  Formann Jan Atle Oa ønsker velkommen og åpner årsmøtet.
 • Valg av møteleder og referent, møteleder Jan Atle Oa og referent Ole Totland
 • Inkalling ble godkjent.
 • Gjennomgang av årsberetning. Godkjent.
 • Gjennomgang av regnskap for 2012. Godkjent. 
 • Medlemskontingent vedtatt ikke endret for 2013.
 • Gjennomgang av budsjett. Godkjent.
 • Ingen innkomne forslag til styret
 • Valg. 8 medlemmer av styret på valg, av disse har 7 sagt ja til gjenvalg. Leif Johan Røthe er valgt som erstatter for Odd Franseth som går ut. Valg ble gjennomført uten endring fra innstilling fra valgkomiteen. 
 • Styret minner om at alle båter må ha montert strekkavlaster på fortøyninger. Den enkelte båteier blir belastet for skader i havna om dette mangler.
 • Forslag fra styret om at alle båter blir merket lett synlig med telefonnummer. Dette ble vedtatt. (Det vil bli hengt opp en mal på oppslagstavle hvordan dette kan være.) 
 • Oppfordrer alle medlemmer om å registrere seg med mail og mobiltelefonnummer til klubben, send sms til 90268718. Dette letter arbeid med varsling og innkallinger.
 • Det må skiftes en lysstolpe på molo, Jostein Hauge snakker med kommunen.(rest fra utbedring 2012)
 • Reparasjon av ut-sig av molo må utbedres, vi må være på hugget om det er gratis / billig stein å få tak i.(rest fra utbedring 2012)
 • Redningsbøyer må kontrolleres og fornyes.
 • Litt asfaltering må utføres i kommende år
 • Forslag fra styret, er skifte et par vinduer i klubbhus samt utbedring og endring av toalett. Utbedring av pumpehus. Vedtatt.