Årsmøte referat 16.02.14

 • Årsmøte for 2013
 • Sted: Klubbhuset.
  Tid: 16.02.14 kl18:00
  Oppmøte: 11 medlemmer
  Formann Jan Atle Oa ønsker velkommen og åpner årsmøtet.
 • Valg av møteleder og referent, møteleder Jan Atle Oa og referent Ole Totland
 • Inkalling ble godkjent.
 • Gjennomgang av årsberetning. Godkjent.
 • Gjennomgang av regnskap for 2013. Resultat kr 80.500. 
 • Medlemskontingent vedtatt ikke endret for 2014.
 • Gjennomgang av budsjett for 2014. Godkjent.
 • Det er kommet 1 forslag til styret fra medlem.
 • Valg. 4 medlemmer av styret på valg, av disse har alle sagt ja til gjenvalg.  Valg ble gjennomført uten endring fra innstilling fra valgkomiteen. Valg godkjent.
 • Vedtatt at ordlyden i vedtekter endres fra andelshaver til innskuddshaver, samtidig vedtatt at det kan endres tilbake til opprinnelig om ordningen med momsrefusjon bortfaller.
 • Vedtatt at venteliste på båtplass legges ut på nettsiden til foreningen, samtidig ble det vedtatt at en kun kan takke nei til å få tildelt båtplass 1 gang uten å miste plassen på listen. Etter 2 nei, blir en satt nederst på ventelisten.