Årsmøte 31.01.10

Sted: Klubbhuset.
Tid: 17:00-18:30
Oppmøte: 19 medlemmer
Formann Jan Atle Oa ønsker velkommen og åpner årsmøtet.

Valg av møteleder, referent og godkjenning av innkalling

Møteleder: Jan Atle Oa
Referent: Svein Hauge
Møteleder og referent godkjent
Innkalling godkjendt.

Årsberetning.

Årsberetningen ble gjennomgått. Ingen hadde kommentarer til årsberetningen.

Regnskap.

Regnskap godkjent.

Budsjett.

Budsjettet godkjent.

Medlemskontingent.

Medlemskontingenten avrundes/justeres fra kr 1.350.- til 1.400.- Passiv medlem økes fra kr 150.- til 200.-. Godkjendt.

Forslag.

  1. Øke årskontngent til å inkludere kostnad for dugnad og heller tilbakebetale til de som virkelig jobber dugnad. Årsavgift for hhv. 4 og 5 meters båtplass blir kr 2.400.- og 2.500.- inkludert dugnadsavgift. Kr 1.000.- blir tilbakebetalt etter 5 timers dugnadsarbeid. De som har faste dugnadsoppgaver skal ikke forhåndsbetale dugnadspenger. De som ønsker å være med på dugnad må skrive seg på dugnadslisten før 15. april. Enstemmig vedtatt
  2. Legge dugnadsarbeidet over på de som fysisk har båt i havnen i stedet for båtplasseier. Enstemmig nedstemt.
  3. Styret må kunne si opp medlemmer som ikke følger foreningens reglement dersom de ikke tar seg sammen etter skriftlig advarsel. Reglementets paragraf $10 (leietaker) og $12 (andelseier) endres fra «Den underlegnede erklæring om…» til «Medlemmene forplikter seg til…» da foreningen i praksis aldri har benyttet seg av skriftlige medlemskontrakter. Medlemmer kan sies opp etter 2 muntlige og en skriftlig (rekommandert) advarsel. Enstemmig vedtatt.

Arne Vikingstad hadde en kort orientering om utbygging av Perestranden.

Valg.

Verv Periode På valg Ny
Formann Jan Atle Oa 1 år På valg Fortsetter
Styremedlem Jostein Storesund 2 år 1 år igjen
Odd Franseth 2 år 1 år igjen
Øyvind Hetland 2 år 1 år igjen
Torill Pettersen 2 år 1 år igjen
Bjarne Mælen 2 år På valg Fortsetter
Svein Hauge 2 år 1 år igjen
Varamedklem Bjørn T Stokkvik 2 år 1 år igjen
Valgkomiteen Andor Hetland 2 år 1 år igjen
Sevrin Knutsen 2 år 1 år igjen
Kåre Nordbø 2 år 1 år igjen
Revisor Ingolf Steensnes 2 år 1 år igjen