Årsmøte 2017 referat 04.03.18 (2)

 • Årsmøte for 2016
 • Sted: Klubbhuset.
  Tid: 04.03.2018 kl 18:00
  Oppmøte: 16 medlemmer
  Formann Jan Atle Oa ønsker velkommen og åpner årsmøtet.
 • Valg av møteleder, referent og personer til signering av protokoll, følgende valgt møteleder Jan Atle Oa og referent Ole Totland disse signere også protokoll.
 • Innkalling til årsmøte ble godkjent.
 • Gjennomgang av årsberetning. Godkjent.
 • Gjennomgang av regnskap for 2017. Godkjent. 
 • Medlemskontingent vedtatt ikke endret for 2018.
 • Gjennomgang av budsjett for 2018. Godkjent.
 • Valg, 5 personer på valg, 2 ønsket ikke gjenvalg. Valgskomiten forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt.
 • Nytt styret for 2018 Formann Harry Hagenberg, Torill Pettersen, Leif Johan Røthe, Ole Totland, Bjarne Mælen, Dan Magne Gaard, Alf Kristian Kvalevåg og Bjørn Terje Stokkvik,
 • Avgått formann Jan Atle Oa ble applaudert og fikk blomster  for lang og tro tjeneste 14 år på rad + 3 år tidligere.
 • Møte hevet

Dokumenter er hengt opp i klubbhuset for de som ikke fikk vært med på møtet

 

 

Ole Totland                                     Jan Atle Oa

Referent                                           Møteleder