Årsmøte referat 2018 11.02.2019

 • Årsmøte for 2018
 • Sted: Klubbhuset.
  Tid: 11.02.2019 kl 19:00
  Oppmøte: 15 medlemmer med stemmerett
  Formann Harry Hagenberg ønsker velkommen og åpner årsmøtet.
 • Valg av møteleder og referent, Harry Hagenberg valgt til møteleder og Ole Totland ble valgt referent.
 • Innkalling til årsmøte ble godkjent.
 • Torbjørn Hausken og Harry Hagenberg er valgt til å signere årsmøteprotokollen
 • Gjennomgang av årsberetning. Godkjent. Liten kommentar til årsberetning er at en liten båt sank, ble tatt opp av brannvesenet og ingen lekkasje. alt ok.
 • Gjennomgang av regnskap for 2018. Godkjent. 
 • Medlemskontingent vedtatt øket fra kr 450 til kr 550 for 2019.
 • Gjennomgang av budsjett for 2019. Godkjent.
 • Ingen saker er kommet inn fra medlemmer til behandling.
 • Styret hadde 3 saker til behandling.
 • Øke strømavgift endret fra 1,5kwt til kr 2 pr kwt. Forslaget ble godkjent.
 • Øke dugnadsgebyr fra kr 1000 til kr 1500. Forslaget ble godkjent.
 • Ønsker å endre praksis for slippansvarlige med en bedre fordeling av arbeidsmengden/kredit av dugnadstimer, Styret fikk fullmakt til å lage god løsning.
 • Valg.  7 personer på valg, alle var forespurt og stilte til gjenvalg. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
 • Styret for 2019 formann Harry Hagenberg, Torill Pettersen, Leif Johan Røthe, Ole Totland, Bjarne Mælen, Dan Magne Gaard, Alf Kristian Kvalevåg og Bjørn Terje Stokkvik.
 • Møte hevet

Dokumenter er hengt opp i klubbhuset for de som ikke fikk vært med på møtet

 

 

Ole Totland                                     Harry Hagenberg

Referent                                           Møteleder