Ekstraordinært årsmøte referat 18.12.2019

 • Ekstraordinært årsmøte 2019
 • Sted: Klubbhuset.
  Tid: 18.12.2019 kl 20:00
  Oppmøte: 19 medlemmer med stemmerett
  Formann Harry Hagenberg ønsker velkommen og åpner møtet.
 • Valg av møteleder og referent, Harry Hagenberg valgt til møteleder og Ole Totland ble valgt referent.
 • Innkalling til ekstraordinært årsmøte, ble godkjent.
 • Ole Totland og Harry Hagenberg er valgt til å signere årsmøteprotokollen
 • Harry Hagenberg gjennom gikk begrunnelse for innkallingen til møte med tilhørende endring av § 21.
 • Det ble foretatt avstemming om forslag til ny ordlyd i §21, enstemmig oppslutning for endringsforslaget
 • Møte hevet

 

Ole Totland                                     Harry Hagenberg

Referent                                           Møteleder