Årsmøte 2020 referat 23.03.2022 (2)

Referat fra årsmøte for 2020         Storesund Båtforening.
Sted: Storesund Båtforenings lokale    23.03.2022.

Fremmøtte: 10	hvorav 10 stemmeberettiget.

Sak 1.	Åpning og godkjenning.

•	Harry Hagenberg ønsket velkommen til årsmøte.
•	Harry Hagenberg ble valgt til møteleder, Ole Totland ble valgt til referent.      
•	Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Sak 2.	Valg av medlemmer til å signere årsmøteprotokoll for 2020

Harry Hagenberg og Bjarne Mælen ble valgt til å signere protokoll

Sak 3.	Årsberetning 2020

Harry Hagenberg gjennomgikk årsberetningen. Årsberetning for 2020 ble godkjent.

Sak 4.	Regnskap 2020

Ole Totland gjennomgikk regnskap for 2020. Regnskap er godkjent og signert av klubbens valgte revisor Ingolf Steensnes. Det innkom ingen innsigelser på regnskap 2020. Regnskap 2020 ble godkjent.


-Årsmøte hevet-


Torvastad 23.03.2022
---------------------------------				----------------------------------	
Harry Hagenberg					Bjarne Mælen