Båtopptak 2012 (2)

Årets båtopptak er satt til lørdag 27.10.12 kl 0900.
Viktig at alle har krybbene til sin båt klare til opptaket starter, ta med kontanter det må betales på

plassen ca kr 500 pr båt.. 

Påmeldingsliste henger i klubbhuset. Opptaksansvarlig er Bjarne Mælen tlf.: 9015 1933