Dugnadslister Våren 2016 er nå klare

DUGNADSLISTER FOR VÅR OG HØST 2016 ER NÅ HENGT OPP PÅ KLUBBHUSET.
HUSK Å NOTERE DEG PÅ LISTENE FOR DUGNAD FØR 25 APRIL.


 

Alle må ha notert seg på dugnads-listen før 25 april, 1 vår og 1 høst. (kravet er 2 dager a 2,5 time for å få tilbakebetalt dugnadsgebyret).
Tilgjengelige dugnadsdager er på våren er 10 , 12 og 24 mai og dugnadsdagene på høsten er 6, 8 og 13 september. Alle dager er fra 1700-1930.

Alle må notere seg på minimum 1 kveld vår og 1 kveld høst.

Informasjon og kontaktpersoner står på dugnadslistene, oppføring av dugnad kan kun gjøres ved å notere seg på listene i klubbhuset.