Innkalling til Årsmøte 2012 (2)

Årsmøtet er satt til søndag 15.01.12 kl 19:00

Forslag bes sendt pr brev eller e-post til styret@storesundbf.no innen 31.12.11