Innkalling til Årsmøte for 2013 (4)

Årsmøtet for 2013, er satt til søndag 16.02.14 kl 18:00

SAKER:

regnskap 2013

budsjett 2014

valg

eventuelt

Forslag bes sendt pr brev eller e-post til styret@storesundbf.no innen 08.02.14