Innkalling til Årsmøte for 2014

Årsmøtet for 2014, er satt til søndag 01.02.15 kl 17:00

SAKER:

regnskap 2014

budsjett 2015

valg

eventuelt

Forslag bes sendt pr brev eller e-post til styret@storesundbf.no innen 15.01.15