Innkalling til Årsmøte for 2015

Årsmøtet for 2015, er satt til mandag 15.02.15 kl 19:00

SAKER:

regnskap 2015

kontingent 2016

budsjett 2016

valg

 

Forslag bes sendt pr brev eller e-post til styret@storesundbf.no innen 31.01.16