Innkalling til Årsmøte for 2017

Årsmøtet for 2017, er satt til søndag 04.03.18 kl 18:00

SAKER:

regnskap 2017

kontingent 2018

budsjett 2018

valg

 

Forslag bes sendt pr brev eller e-post til styret@storesundbf.no innen 15.02.18