Innkalling til Årsmøte for 2019

Årsmøtet for 2019, er satt til onsdag 26 februar 2020 kl 19:00

SAKER:

regnskap 2019

kontingent 2020

budsjett 2020

valg

 

Forslag bes sendt pr e-post til styret@storesundbf.no innen 20 februar 2020