Klubbhuset.

Klubbhuset skal fortrinnsvis brukes av båtforeningen til møter, klubbkvelder og sosialt samvær blandt medlemmene.

  • Det kan dekkes til selskap for 24 personer.
  • Musikkanlegg.
  • Kjøkkenavdeling med kokeplater og oppvaskemaskin
  • Klubbhuset blir oppvarmet med Naturgass fra nett.
  • Dusj og toalett

I perioden September til Mars kan aktive medlemmer søke styret om leie av klubbhuset til private arrangement, dog max en gang pr måned.

Leietaker sørger for renhold etter bruk.

Leie er for tiden kr 500.- pr kveld.

Klubbhuset leies ikke ut på lørdager mellom kl 10:00 og 16:00.