Ledige Naustboder

Klubben har ledige naustboder til disposisjon slik som båtplassen med å betale innskudd.

Utgangspunktet er naustene delt opp i 4, men det kan og gjøres at 2 deler en 1/4 part som da i prinsippet blir 1/8 part.

Priser og info fåes av styret.

Ta kontakt med styret styret@storesundbf.no  for mer info.