Nye radiolinker til webkamera.

Vi har nå installert nye radiolinker til alle web-kameraene for å få bedre pålitelighet i videooverføringen og bildelagring. Enkelte kamera vil i korte perioder ikke være tilgjengelige mens vi finjusterer radioene.

 

Der er også satt opp et nytt kamera over opplagsplassen.