Siste dugnad 2023 blir 26 september kl 1630-2000.

Siste mulighet for de som ønsker å utføre dugnad og for å få en reduksjon av dugnadsgebyret.

Ta kontakt med en av disse, dugnadskoordinator Dan Magne Gaard 48154858, Kjell Heggheim tlf 97730201 eller Kristoffer Heggheim tlf 92257849