Orientering og stiftelsemøte

 

Sjøfartsdirektoratet

ORIENTERINGS OG STIFTELSESMØTE

Vis sjøvett i Sjøfartsdirektoratet inviterer til et åpent møte om sjøsikkerheten for fritidsbåter.

Etter orienteringen vil det bli stiftet et lokallag av Vis sjøvett Haugalandet. Interimstyret legger fram forslag i møte på et styre i lokallaget og gjennomgår Håndbok for lokallagenes arbeid.

Møte vil bli avviklet i lokalene til
Kobbernaglen småbåtforening, Stølebuktveien 14, Kopervik

onsdag den 15.februar 2012 kl. 19.00

Alle hjertelig velkommen.

Knut Finn Sund Anton Iversen
Leder Interimstyret leder Vis sjøvett Sjøfartsdir.