Slippelister 2011 er hengt opp i klubbhuset

Slippelister for sesongen 2011 er hengt opp i klubbhuset.

OBS: Nye regler og priser for 2011.

Etter vedtak på årsmøtet 13 januar 2011 ble følgende vedtatt, at  før 15 april har kun medlemmer med båt i havnen
lov og reservere slippen i perioden 15 april til 15 juli. Etter 15 april er det fritt for alle medlemmer og reservere
slipping i dette tidsrommet.

 Slippeprisen for medlemmer uten båtplass i havnen er nå kr 1300,- for 2 dager, utover de 2 dagene økes prisen til kr 500 pr dag for alle medlemmer.

Viktig: Minner om at er en ferdig og skal av slippen før reservert dato: Ring til neste mann på listen slik at han kan komme opp tidligere.