Styremøte 04.02.2019

Sted: Klubbhuset
Tid: 04.02.2019 kl 18.00

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Harry Hagenberg, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Ole Totland,  Bjørn Terje Stokkevik og Torill Pettersen. Bjarne Mælen ogDag Magne Gaard meld avbud.

  • Gjennomgang av revidert regnskap for 2018 og gjennomgang og oppsett av budsjett for 2019.
  • Tidligere styre vedtak på kjøp av dataprogram er vedtatt utsatt.
  • Gjennomgang av saker til årsmøtet.