Styremøte 04.05.2017

Sted: Klubbhuset
Tid: 04.05.2017 kl 18:00

referent: ole totland
Oppmøtte

Jan-Atle Oa,Torill Pettersen, Jostein Storesund, Leif Johan Røthe, Dag Magne Gaard og Bjørn Terje Stokkevik

  • Forslag om å få laget mer oppdaterte lister slik at en lettere kan få oversikt for de som trenger de. 
  • Gjennomgang av båtplasser og plasseringer av den enkelte.
  • Venteliste for båtplass falt vekk fra nettsidenpå, blir oppdatert og lagt inn igjen.
  • Oppsummering av dugnad som trengs utført for sesongen, Dugnadsgjengen innkaller de som har satt seg på liste.
  • Båt uttak ble i år et problem grunnet manglende dispensasjon fra kranbil, det blir sendt en søknad for opptak og utsett slik at den er på plass i tide.
  • Ny slippansvarlig liste blir laget og hengt opp snarest.
  • Ble besluttet og kjøpe puter til benker på terrassen og putekasse til å ha de i, oppad begrenset til kr 30000