Styremøte 05.04.2022

Sted: Klubbhuset
Tid: 05.04.2022 kl 19.00

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Dan Magne Gaard avbud, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Ole Totland, Torill Pettersen. Sigmund Lillesund, Jan Atle Oa og Kristoffer Heggheim.  Ikke tilstede/forfall Dan Magne Gaard. Harry Hagenberg og Bjarne Mælen var tilstede for overlapp av oppgaver

 

  • Storesund Båtforening er pålagt å lage en plan for bruk og ettersyn av det elektriske anlegget i havnen. Harry Hagenberg informerte om regler rundt dette og forslag for hvordan dette kan gjøres. Dety ble besluttet at styret laget et forslag til regler i havna og et slags internkontrollsystem som fanger opp feil og mangler undervegs.
  • Det skal i henhold til punkt over lage regler for tilkobling og strømavlesning og få opp skilt som informere om hvilke regler som gjelder
  • Få en bedre oversikt over hvem som parkerer og setter fra seg ting i havna, at det må anvises plasser og alle som parkerer må ha et gyldig merke på det som parkeres eller blir satt fra seg.
  • Det ble informert om at det er flere boder som er for salg/innskudd og interesserte kan henvende seg til styret for mer info.
  • Dugnadsgjengen er i gang og dugnadsliste blir hengt opp. det er flere oppgaver som må løses, som opprydding i havna, og medlemmene ber sette seg opp snarest.
  • Det må etableres nye som må ha ansvaret for smøring av slippen, denne krever regelmessig vedlikehold.
  • Ved utlei av båtplass, må det bekreftes tilbake at leietaker kjenner til reglene for utleie og strømbruk i havna.
  • Bjærne Mælen og Harry Hagenberg var tilstede og overlappet til nytt styre.
  • Det ble tatt opp om det skal åpnes for en prøveordning med parkering av bobiler, det skal utarbeides forslag til regler for dette til neste styremøte hvor dette skal behandles.