Styremøte 06.02.14

Sted: Klubbhuset
Tid: 06.02.14 kl 18:00

referent: ole totland
Oppmøtte

Jan-Atle Oa,Torill Pettersen, Dan Magne Gaard, Bjørn Stokkvik, Ole Totland

  • I forbindels med søknad momskompensasjon må vedtekter tilpasses, forslag til endring klar til årsmøtet.

  • Molo er ferdig utbedret av Vassbakk og Stol. Halvpart av kostnader tatt i 2013 resten kommer i 2014.

  • Vinduer er skiftet på klubbhus, samtidig som oppgradering av toalett er i full gang. Ferdigstilles i det nærmeste..

    Kledning skiftet på pumpehus 

  • Livbøye poster må sjekkes og evt utbedres.
  • En båt eier ignorerer oppfordringer med tilsyn av båten, styret tilskriver båtplasshaver og informerer om regresskrav om forening blir påført kostnader.
  • Forberedelser til årsmøte og det tas kontakt med valgkomiteen om deres innstilling..
  • Det må påregnes en del kostnader i år også til ekstraordinert vedlikehold på kai og asfalt som siger
  •  Slippelister klargjøres det samme med dugnadslister