Styremøte 08.04.11

Sted: Klubbhuset
Tid: 08.04.11 kl 18:00
Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Torill Pettersen
Bjarne Mælen
Jostein Storesund
Ole Totland

  • Det ble besluttet å avslutte dagens avtale om klipping av grønt område, dette grunnet at kostnaden på ny avtale ville bli 50% høyere en dagens. En vil prøve å til en avtale med noen andre, gjerne medlem / ungdom som ønsker å utføre dette. Intereserte bes ta kontakt med styret.

  • Det ble besluttet å få laget til pressening som kan rulles ned på terassen på klubbhuset, det skal tas mål og innhentes priser på dette.

  • Det ble og enighet om at en ser på hvilke muligheter det er for å få lagt lys i taket på terassen og takovener. Alternativ gassovn da det er begrenset strømtilgang i klubbhuset, det vil også se på muligheten om det enkelt lar seg gjøre å få en bedre strømkurs til klubbhuset.

  • Utskiftning av strømskap ved slipp er startet, og regnes med å få ferdigstilt om ikke lenge.

  • Det vil bli sendt ut ny påminnelse om at fristen for å sette seg på dugnadslistene er 15 april.
  • Blankett til Brønnøysund ble undertegnet av fremmøtte styremedlemmer, sendes Brønnøysund når alle har undertegnet.
Ole Totland