Styremøte 09.11.22

Klubbhuset kl 19.00

Tilstede: Sigmund, Dan Magne, Leif Johan, Jan Atle, Torill og Ole

Avbud: Kristoffer

  • Dugnad vel gjennomført av de gjøremål som var satt for året
  • Alt er fikset etter strømkontrollen, slik at nå er anlegget i havna godkjent av el-tilsynet. Det er mottatt noe strømstøtte på drift av klubbhus.
  • 3- 4 båtplasser blir solgt nå i inneværende år
  • Pattonger til uteriggere med skade blir samlet og kjøres til reparasjon for å brukes igjen.
  • Julebord er 10 des, plakat henges opp i havna i tillegg til info på nettside
  • Økonomien er god og under kontroll
  • Skilter til å henge opp for anvisning av parkering og betaling i havna blir montert de første ukene
  • Det blir søkt om støtte for montering av stiger i havna, som nå er blitt mye sikrere for alle som ferdes der om en skulle være uheldig å falle i sjøen.
  • Det er ledige naust-boder for salg eventuelt utleie kan være aktuelt
  • Årsmøte for 2022 er foreløpig satt til 7 februar kl 1900 på klubbhuset