Styremøte 10.01.11

Sted: Klubbhuset
Tid: 10.01.11 kl 19:00
Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Odd Franseth
Bjarne Mælen
Svein Hauge
Øyvind Hetland
Bjørn Terje Stokkvik
Torill Pettersen

 • Styrets vurdering av innkommet forslag:
  Det sittende styre den gang lengdebegrensingen ble vedtatt har selv ikke satt vedtaket ut i liv ved å la være å innføre vedtaket i gjeldende reglement. Styret mener vedtaket ikke er helt relevant og at det til enhver tid sittende styre og havnesjef bør ha fullmakt til å vurdere hver enkelt båt.
 • Dugnad: Vi sikter oss inn på 2.5 time dugnad på våren og 2.5 timer til høsten. Dugnadsgebyr tilbakebetales 1.oktober. De som kun har møtt på en dugnad får tilbakebetalt have gebyret.
 • Slipp:
  Andelseiere: Beholder dagens slippepris.
  Medlemmer uten båtplass økes til: Kr 1.300.- + Kr 500.- pr dag utover 2 dager.
  Andelseiere har prioritet på slippen i tidsrommet 15.april til 15.juli når de fører seg opp på slippelisten før 15 april.
 • Leiepriser: Leie av både båtplass og opplagsplass økes med kr 100.-/mnd. til hhv. Kr 400.- og Kr 500.-