Styremøte 11.04.2019

Sted: Klubbhuset
Tid: 11.04.2019 kl 18.300

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Harry Hagenberg, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Ole Totland,  Torill Pettersen. Bjarne Mælen og Dag Magne Gaard. Stokkvik meldt avbud.

  • Båtplasser som er innløst blir nå tilbudt til de som står på venteliste får tilbud om å kjøpe. De blir kontaktet av havnesjefen så snart som praktisk mulig.
  • Vipps må ikke brukes av medlemmer eller andre til å betale regninger eller slipping, det skaper mye ekstra arbeid for kasserer. Bruk bankgiro.
  • Dugnad, ble gjennomgått og få var satt seg opp på listen til nå, fristen er 30 april. Det må påregnes opptil 10 timer dugnad i året. Folk med spesialkompetanse bes melde seg.
  • Nye lister blir hengt opp på klubbhuset oppdatert slippansvarlige, viktig at slippansvarlige notere på slippelisten når de har fullført opptak og utsetting.
  • Div drøftelser