Styremøte 11.11.2019

Sted: Klubbhuset
Tid: 11.11.2019 kl 18.00

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Harry Hagenberg, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Ole Totland,  Torill Pettersen. Bjarne Mælen, Bjørn Terje Stokkevik og Dag Magne Gaard.

 

  • Kasserer orienterte om økonomisk status, alt ser ut til være kontroll på og i rute.
  • De som har fått båter på land får faktura på dette som tidligere fra kasserer.
  •  Det ble besluttet å kjøpe inn og montere stiger til båthavna, etter henvendelse og gjennomgang med kommunen. Stipulert kostnad ca 30000.
  •  Kamera og pc er under oppgradering og forhåpentligvis på plass innen kort tid.
  • Dugnaden må ta ned en stolpe på molo, denne er løs, det er blitt bestilt potonger til erstatning av noen defekte på uteriggere.Det er kommet klage f
  • Det er kommet innspill på kostnad på strøm i havna, å tilby strøm har vært og er et stort løft for klubben og dette går fremdeles i minus.
  • Avklaring om eierforhold på en båtplass, formann  kontakter de det gjelder for avklaring.
  • i