Styremøte 11.03.13 (2)

Sted: Klubbhuset
Tid: 11.03.13 kl 18:00
Oppmøtte:

Jan-Atle Oa,Torill Pettersen, Bjarne Mælen, Leif Johan Røthe, Bjørn Terje Stokkvik, Dag Magne Gaard

  • Gjennomgang av årets dugnad, lister blir hengt opp i klubbhuset i løpet av uken

  • Besluttet at gruppen som leder dugnaden tar et nytt møte for å planlegge i detalj.

  • Kontaket et av foreningens medlem, med instruks om å se etter båten sin. Da den fylles av vann.

  • Det er kjøpt inn lamper til terassen, disse monteres av elektriker i nærmeste framtid.

  • Har fått bekreftelse fra Karmøy Kommune, at dårlig lysmast på molo skal skiftes.
  • Odd Bjarne Viken er kontaktet (v&s) om stein til molo, de hadde overskuddsmasse stadion (fkh).
  • Har søkt om nye lvredningsbøyer hos Trygg.
Ole Totland