Styremøte 12.09.11.

Sted: Klubbhuset
Tid: 12.08.11 kl 19:00
Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Torill Pettersen
Bjarne Mælen
Jostein Storesund
Ole Totland

Odd Franseth

Bjørn Terje Stokkvik

  • Årets båtopptak ble satt til lørdag 5 november kl 09.00, viktig å informere alle om at i år blir kranbil belastet på medgått tid. Og da må alle ha kryppene klare i god tid før løftet på sin båt starter. Bjarne Mælen har ansvar for logistikken rundt båtopptaket.

  • Siste dugnads dag blir 13 september.

  • Eteka er kontaktet for tilpassing av feil mål etc på pressening som ble laget til terassenn. Dette skal bli ordnet snarest.

  • Det ble besluttet å sjekke muligheten for å få fast strømpris på anlegget. Evt tilbud vil bli gjennomgått før inngåelse av kontrakt.

  • Lystbåttreffet i Haugesund  er under kontroll og en satser på godt oppmøte av båter. Det blir møte på Rådhuset, aktivitetstur til Kvalen og mange gode tilbuder fra samarbeidspartnere i Haugesund. Jan Atle har sikret god pr for Båtforeningen i Haugesunds Avis i sammen med Havnesjefen Sigurd Eikje og ordfører Petter Steen. Så dette kan en håpe blir så populært at det kan bli en årlig happening for bårfolket.
  • Det vurderes om det skal arrangeres en senhøstes samling på klubbhuset for medlemmene, dette er ikke bestemt eller satt noe dato. Men en ser om det kan være stemning for det i klubben. Vi har jo et fint samlingslokale og ha sosiale sammenkomster i.
  • En ser på muligheten for å få revidert et oppsett av båtplassene i havnen, som kan være lett og oppdatere undervegs med endringer som skjer.
Ole Totland