Styremøte 13.02.23

Klubbhuset kl 19.00

Tilstede: Sigmund, Dan Magne, Leif Johan, Jan Atle, Torill og Ole

Avbud: Kristoffer

  • Klargjøring av saker til årsmøte
  • Gjennomgang av innkomne saker
  • Gjennomgått regnskap for 2022
  • Gjennomgang budsjett for 2023
  • Gjennomgang ventelister og salg/kjøp båtplasser
  • Slippeliste 2023
  • Annet