Styremøte 13.03.2018

Sted: Klubbhuset
Tid: 13.03.2018 kl 17.30

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Harry Hagenberg, Alf Kristian Kvalevåg, Torill Pettersen, Leif Johan Røthe, Bjarne Mælen, Ole Totland, Dag Magne Gaard og Bjørn Terje Stokkevik

 • Nytt styre som ble valgt på  årsmøtevar samlet komplett.
 • Ny formann harry Hagenberg ønsket velkommen.
 • Status på ny vinch / motor, er nå på plass og gjenstår å kappe wire til riktig lengde. Så vil det bli tatt et prøveopptak forventes klar rett over påske.  
 • Dugnad, lage beskyttelse for  winch i inngang av wire, lage forlengelse på fremre støtter på vogn
 • Pirer må sjekkes anbefales og utbedres, først må en sjekke godstykkelse, se kostnadsoverslag på hvilke alternativer som er. Leif kontakter Vidar for å ta en undersøkelse av godstykkelse.
 •  Kontingenter er sendt ut
 • båtuttak 12 april kl 1500. Bjarne Mælen har oversikten om spørsmål. 
 •  Ny havnesjef  ble utnevnt og det ble Alf Kristin som vil få hjelp av Bjarne Mælen. Samtidig ble det vedtatt og utrede hjelpemiddel for å forenkle oversikten på båtplassene
 • Mælen tar ansvar for å lese av gassen og rapportere videre til Gasnor.
 • Dugnadsgjengen får laget oppsett og hvilke dugnader som trengs, lister blir om kort tid hengt opp i klubbhus.
 • Uteriggere som blir knekte utbedres eller byttes etter hvert  med uteriggere med doble bjelker.