Styremøte 13.08.2019

Sted: Klubbhuset
Tid: 13.08.2019 kl 18.300

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Harry Hagenberg, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Ole Totland,  Torill Pettersen. Bjarne Mælen, Bjørn Terje Stokkevik og Dag Magne Gaard.

 

  • Forman informerte om registrering i frivillighetsregisteret krever at båtforeningen må tilpasse vedtektene for å få dette til. Det vil bli laget forslag til endringer som videre fremmes for styret legges frem i årsmøte eller i et ekstraordinært årsmøte.
  • Da det stenges for søknad for momskompensasjon 1 september, grunnet ovennevnte vil da i år ikke kunne påregnes dette.
  •  Dugnaden har hatt flere dugnadskvelder og det meste er under kontroll, men de som ikke har jobbet 2 kvelder vil bli kontaktet i nærmeste for å avtale å jobbe resten av dugnaden.
  •  Flere kamera blir byttet ut og montert i september.
  • Elektriker har montert ekstra sikringer i klubbhuset, det finnes en periodevis jordfeil som fremdeles ikke er lokalisert.
  • Fler potonger blir bestilt for utskiftnig av defekte.
  • Det vil bli avholdt et møte med Karmøy Kommune for å avklare behovet for sikring av havnen med stiger og redningbøyer.
  • Styret er informert om at det er noen medlemmer som ikke har betalt skyldige medlemskontingent / strøm, styret tar kontakt med respektive og nødvendige tiltak.
  • Styremedlem tar kontakt med firma for å slå ned høyt gress etc på sørsiden samt fjerning av stålbjelke til tidligere trekai