Styremøte 15.02.10

Sted: Klubbhuset
Tid: 19:30-21:00
Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Bjørn Terje Stokkvik
Øyvind Hetland
Bjarne Mælen
Torill Pettersen
Svein Hauge
Odd Franseth

Medlemskontingent pakket og utsendt.

Oppdatering av medlemslister.

Dugnad planlegges til 6 tirs- og torsdager fra 20 april. Dugnadslister henges opp i klubbhuset snarest.