Styremøte 16.09.14 (1)

Sted: Klubbhuset
Tid: 15.09.14 kl 19:00

referent: ole totland
Oppmøtte

Jan-Atle Oa,Torill Pettersen, Bjørn Stokkvik, Ole Totland, Leif Johan Røthe, Jostein Storesund, Bjarne Mælen

  • Båtopptak er satt til lørdag 1 november. Se egen sak nettsiden.

  • Dugnad er gjennomført, men dårlig oppmøte på høstens dugnad..

  • 2 båtplasser er solgt, det jobbes for å få solgt flere. Venteliste er oppdatert.

  • Det planlegges julebord 19 desember, nærmere info kommer på nettet.
  • Økonomien ligger som budsjetert