Styremøte 16.10.2017 (2)

Sted: Klubbhuset
Tid: 16.10.2017 kl 18:00

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Jan-Atle Oa,Torill Pettersen, Leif Johan Røthe, Bjarne Mælen, Ole Totland, Dag Magne Gaard og Bjørn Terje Stokkevik

  • Referat fra sist møte, godkjent.
  • Status på ny vinch / motor, er nå på plass og monteres så snart disponible mannskaper er på plass. 
  • Stålplate 25mm 1,5×1,5m., fremskaffes til ha som forsterkning ved opptaks kaien. 
  • Uteriggere som blir knekte utbedres eller byttes etter hvert  med uteriggere med doble bjelker.
  • Tre uterigger ytterst på molo, få tak i kranbil og løfte av. Utbedres etter båt opptak og været tillater det.
  • Salg av båtplasser, havnesjefen tar kontakt med de på venteliste for salg av 2 plasser.
  • Båteiere som har båt liggende på sjøen i havna, kan ha hengeren til båten stående på anvist plass i sommersesongen.
  • Lagring av båt i vintersesong avtales med havnesjefen.
  • Alle hengere med eller uten båt må ta kontakt med havnesjefen for å avtale plass, sommer som vinter. Alle hengere skal være registrert og merket med navn og telefonnummer i tillegg til kjennemerke.