Styremøte 17.09.13

Sted: Klubbhuset
Tid: 17.09.13 kl 18:00

referent: ole totland
Oppmøtte

Jan-Atle Oa,Torill Pettersen, Jostein Storesund, Bjarne Mælen, Ole Totland

 • Andor Hetland reiser til Oslo 30.09 på besiktigelse kurs, båtforening dekker reise.

 • Molo er delvis utbedret av Vassbakk og Stol med gunstig stein fra stadion i Haugesund, noe mer stein trengs

  for å fullføre prosjektet.

 • Vinduer som skal skiftets på klubbhus er ankommet, det jobbes med å få tak i kyndig person eller snekker til oppdraget.

  Samtidig må det og skiftes noe kledning på pumpehus. 

 • Livbøye poster må sjekkes og evt utbedres.
 • Det ser ut som det er 2-3 båtplasser som kan omsettes i det nærmeste til de som står på venteliste.
 • Mælen sjekker med kranbil for å sette dato for høstens båtopptak, når dato er klar legges info ut på nettsidene og liste blir hengt opp i klubbhus. 
 •